Wanneer onderstaande tips niet genoeg blijken te zijn om een comfortabel binnenklimaat te creëren, kan het zijn dat uw klimaatinstallatie niet optimaal functioneert. In dat geval komt Delta-P graag bij u langs om de huidige situatie in kaart te brengen en u te adviseren over eventuele vervolgstappen die genomen kunnen worden.


Voer regelmatig onderhoud uit aan bestaande installaties

Laat bij klachten in specifieke ruimtes de installatie en inregeling controleren

Ventileer een ruimte of gebouw zoveel mogelijk ‘s nachts, zodat het overdag overal zo koel mogelijk is

Zet apparaten waar warmte vanaf komt niet in de buurt van een thermostaat en schakel deze apparaten zoveel mogelijk uit

Duidelijkheid &
Precisie