Het is van groot belang dat u aandacht schenkt aan het klimaat in een ruimte of gebouw. Een comfortabel binnenklimaat bevordert de arbeidsproductiviteit, stimuleert het leveren van betere prestaties, bevordert de werksfeer en reduceert het ziekteverzuim.

Een comfortabel binnenklimaat bereikt u door ervoor te zorgen dat uw klimaatinstallatie functioneert zoals oorspronkelijk ontworpen en berekend. Wanneer u zelf klachten heeft of van medewerkers klachten krijgt over droge lucht, onaangename temperaturen, tocht of geluidsoverlast en de energierekening stijgt, kunnen defecten in uw klimaatinstallatie de oorzaak zijn.

Sick Building Syndroom

Het Sick Building Syndroom is een verzamelnaam voor klachten die ontstaan door een niet optimaal functionerende klimaatinstallatie. Denk hierbij aan klachten als hoofdpijn, droge ogen, vermoeidheid, concentratieproblemen en slijmvliesirritaties. Wanneer u of uw medewerkers met deze klachten te maken hebben, adviseren wij u zo snel mogelijk een klimaatonderzoek te laten uitvoeren zodat mogelijke defecten in uw klimaatinstallatie in kaart kunnen worden gebracht en vervolgens verholpen kunnen worden.


Klimaatonderzoek door Delta-P

Tijdens een klimaatonderzoek worden alle facetten van het binnenklimaat onderzocht. Delta-P meet onder andere de luchtcirculatie, ventilatie, luchtvochtigheid, temperatuur en CO2-waarden. De combinatie van jarenlange ervaring, de inzet van hooggekwalificeerde technici en het gebruik van de nieuwste apparatuur zorgen ervoor dat Delta-P u altijd een duidelijk en precies advies geeft waardoor een comfortabel binnenklimaat binnen handbereik ligt.

Neem voor meer informatie en/of het maken van een afspraak contact met ons op.

Duidelijkheid &
Precisie