Wanneer uw klimaatinstallatie goed is ingeregeld, zorgt dit voor maximaal comfort en efficiënt energiegebruik. U heeft geen last van droge lucht, onaangename temperaturen of tocht en de energierekening is zo laag mogelijk. Dit bereikt u door ervoor te zorgen dat uw klimaatinstallatie functioneert zoals oorspronkelijk ontworpen en berekend. Delta-P helpt u hier graag bij. Het inregelen van klimaatinstallaties gebeurt bij Delta-P altijd conform ISSO-publicatie 31.

Luchtzijdig inregelen

Heeft u vaak last van droge ruimtes, onaangename temperaturen, tocht of een (te) hoge energierekening? Dan kan het zijn dat uw luchtinstallatie niet (meer) optimaal functioneert. Wanneer dit het geval is, is het (opnieuw) luchtzijdig inregelen van uw klimaatinstallatie de oplossing.

Delta-P verkrijgt inzicht in het functioneren van uw luchtinstallatie door:

  • uitblaaspatronen te checken;
  • controlemetingen aan luchtbehandelingskasten uit te voeren;
  • (eventueel) rookproeven uit te voeren.

Aan de hand van de verkregen informatie regelt Delta-P uw luchtinstallatie (opnieuw) in. Hierbij wordt gewerkt volgens de proportionele inregelmethode. Dit betekent dat de ontwerpwaarden als uitgangspunt worden genomen.

Alle resultaten worden vastgelegd in een rapportage, opgesteld conform ISSO-publicatie 31 en 52 met tekeningen, meetresultaten en aanbevelingen.

Waterzijdig inregelen

Is het vaak te warm of juist te koud in uw ruimte/bedrijf, schommelt de temperatuur te veel of is uw energieverbruik (te) hoog? Dan kan het zijn dat uw waterinstallatie niet meer (optimaal) functioneert. Wanneer dit het geval is, is het (opnieuw) waterzijdig inregelen van uw klimaatinstallatie de oplossing.

Door het meten van de volumestromingen in een waterzijdige installatie krijgt Delta-P inzicht in het functioneren ervan. Wanneer er geen meetmogelijkheden in deze installatie zitten, biedt een ultrasoonmeting uitkomst. <het woord ultrasoonmeting doorlinken naar de informatie over ultrasoonmetingen>

Aan de hand van de verkregen informatie balanceert Delta-P de waterzijdige installaties proportioneel in volgens ISSO-publicatie 31. Uiteindelijk stelt Delta-P de pompen in op de juiste opvoerhoogte.

Alle resultaten worden vastgelegd in een rapportage, opgesteld conform ISSO-publicatie 31 met tekeningen, meetresultaten en aanbevelingen.


Kennis van zaken

Delta-P heeft ruim 25 jaar ervaring met het (opnieuw) luchtzijdig en waterzijdig inregelen van klimaatinstallaties. Door regelmatig interne controlemetingen uit te voeren zijn de meetresultaten gegarandeerd betrouwbaar.

Neem voor meer informatie en/of het maken van een afspraak contact met ons op.

Laat bij klachten in specifieke ruimtes de installatie en inregeling controleren

Duidelijkheid &
Precisie